NAPÍŠTE SPRÁVU
 1. Zadajte meno:(*)
  Nezadali ste meno!
 2. Zadajte emailovú adresu:(*)
  Nezadali ste emailovú adresu!
 3. Napíšte správu:(*)
  Nenapísali ste správu!
 4. Opíšte ochranný kód:
  Opíšte ochranný kód:   Generuj iný kódNesprávny kód. Zopakujte to!

Občianske právo

 • kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie atď.
 • zriadenie záložného práva, zriadenie vecného bremena
 • riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv
 • zastupovanie v dedičskom konaní, spisovanie závetov
 • a ďalšie.