NAPÍŠTE SPRÁVU
 1. Zadajte meno:(*)
  Nezadali ste meno!
 2. Zadajte emailovú adresu:(*)
  Nezadali ste emailovú adresu!
 3. Napíšte správu:(*)
  Nenapísali ste správu!
 4. Opíšte ochranný kód:
  Opíšte ochranný kód:   Generuj iný kódNesprávny kód. Zopakujte to!

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod manželstva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úprava práv a povinností k mal. deťom, výživné k deťom
 • a ďalšie.