PRÁVNE SLUŽBY

Ochrana osobných údajov

Poučenie o spracovaní osobných údajov...

Trestné právo

zastupovanie ako súdom ustanovený...

Pracovné právo

pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných...

Obchodné právo

založenie spoločnosti, zmeny v obchodných...

Rodinné právo

návrhy na rozvod manželstva vyporiadanie...

Občianske právo

kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie...

Právnici

JUDr. Ján Pekar, advokát

Vzdelanie

1978 1982

 

-   

štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského vBratislave

Pracovné skúsenosti:

1995– doteraz

-   

Výkon samostatnej advokátskej praxe

1986  1994

1982 – 1985

   -

-   

sudca Okresného súdu vSenici

justičný čakateľ na Okresnom súde v Senici

Jazykové znalosti:

Slovenský jazyk, ruský jazyk


 JUDr. Mgr. Radoslava Ivanová, advokátska koncipientka

Vzdelanie:

2006 2011

-   

štúdium na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne - odbor Anglický jazyk a literatúra. Štúdium ukončené udelením titulu Mgr.

2009 2014

-   

štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne - odbor Právo a právna veda. Štúdium ukončené udelením titulu Mgr.

     

Pracovné skúsenosti:

2014doteraz

-   

advokátsky koncipient

Jazykové znalosti:

slovenský jazyk, anglický jazyk


JUDr. Radka Mašánová, advokátska koncipientka

Vzdelanie:

2009 – 2015

-   

Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta

2009 – 2014

-   

Trenčianska Univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie

     

Pracovné skúsenosti:

2019 – doteraz

-   

advokátsky koncipient

2016 – 2018 

-   

vyšší súdny úradník, Okresný súd Skalica

2015 – 2016

-   

odborný radca, Okresný úrad, katastrálny odbor, právne oddelenie

Jazykové znalosti:

 

slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk